مدير حوزه رياست

 

الف - مشخصات فردی:

نام: محمدرضا 

نام­ خانوادگی: منتظریون

متولد: 1350

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات MIT

محل کار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود

سابقه کار: 20 سال

مسئولیت فعلی: مشاور رئيس و مدير حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 

ب - اهم سوابق خدمات دولتی:

ردیف

مشاغل مورد تصدی

محل اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

1

مسئول اداره طرح و برنامه ریزی و بودجه

سازمان جهادکشاورزی

1373

1384

2

رئیس کمیته فنی

//

1381

1384

6

معاون اداری مالی و پشتیبانی

اداره کل تعاون استان گلستان

1389

1390

7

رئيساداره طرح و برنامه و بودجه

اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

1390

1390

8

معاون اداری و مالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

1390

1393

9

مشاور رئيس و مدير حوزه رياست دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

1393

ادامه دارد

ج -ساير سوابق كاري:

·          شروع همکاری در جهاد سازندگی منطقه گنبد در سال 1373

·          عضو ستاد تدوین سند برنامه ایران 1400

  • عضو گروههای برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های پنجساله دوم ، سوم ، چهارم و پنجم توسعه کشور در بخش مربوطه.
  • عضویت در کمیته فنی جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیته فنی
  • عضویت در گروه کارشناسی اعزامی ايران به کشور چین در سال 82 در راستای اجرای طرحهای مشترک.

·          عضو سازمان بسیج مهندسین استان گلستان

·          عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.

·          گذراندن دوره آموزشی تخصصی ویژه مدیران ارشد استان گلستان در سال 91

د - موفقیت ها:

·          کسب عنوان اول کشوری اداره کل تعاون استان گلستان در مدت تصدی پست اداری مالی و پشتیبانی در سال 89 (در سال قبل از آن رتبه استان 24 بوده است).

·          کسب رتبه اول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره شهید رجایی در بین 80 دستگاه اجرایی استان گلستان در سال 90

·          کسب رتبه اول عملکرد در بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در سال 90

·          کسب رتبه اول در بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در سال91

·          اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در سطح ادارات کل تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه شهرستانی.

·          کسب گواهینامه ایزو 9001-2008 جهت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای 90 تا 92

·          ارائه 5 مقاله و ثبت در ژورنالهای ISI و ISC

ه - تقدیرنامه ها:

·          دریافت تقدیرنامه ها و تشویق نامه های متعدد از استانداران ، معاونین استاندار ، روسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران کل درطول دوره خدمت

·          دریافت تقدیرنامه مدیر نمونه از اداره کل تعاون استان گلستان

·          دریافت تقدیرنامه مدیر نمونه استاني از استانداري گلستان

·          دریافت تقدیرنامه مدیر نمونه كشورياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 


تاریخ بروز رسانی ( 31 فروردين 1394 ساعت 08:13 )