مدير روابط عمومی

نام و نام خانوادگي

عبدالرضا يوسفي

Ab reza.jpg

سمت

مدیر روابط عمومی دانشگاه

مدرك تحصيلي

فوق ليسانس مديريت

سابقه كار

25 سال

تلفن

023-32396017

نمابر

023-32396017

پست الکترونیکی

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

سوابق

-مدير مركز آموزش بهورزي و بازآموزي كاركنان نظام سلامت

-كارشناس مسئول ارتباطات و آموزش سلامت

-مسئول روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه

- دبير كميته هاي اطلاع رساني برنامههاي مختلف سلامت

-عضو تيم تدوين برنامه آموزش سلامت وزارت بهداشت

-عضو كارگروه آمايش سرزمين استان سمنان

-مسئول گروههاي پايش و نظارت معاونت بهداشتي

-نماينده دانشگاه در مجمع خيرين سلامت كشور