منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 37
مطلب: 860
سایت: 3
بازدیدکنندگان: 4063098

لینک Rss مطالب

 
اطلاعیه

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به اطلاع پذیرفته شدگان محترم می رساند، قبل از ثبت نام حضوری در دانشگاه، می بایست ثبت نام اینترنتی خود را تکمیل نموده و کد رهگیری را دریافت نمایند. ضمناً موارد مورد نیاز جهت انجام ثبت نام  به دو صورت اینترنتی و سپس حضوری بشرح ذیل اعلام می­گردد.

 

 

مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان مقطع دکتری حرفه ای و کارشناسی پیوسته  نیمسال اول و دوم سال 1395

پس از انجام ثبت نام اینترنتی جهت تکمیل فرآیند ثبت نام می بایستی با در دست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام حضوري  مطابق با برنامه زمانبندی که متعاقبا  از سوی دانشگاه اعلام می گردد جهت ثبت نام مراجعه نمایيد.

جدول شماره 1-1

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

ارائه اصل مدرك + يك نسخه تصوير تاييديه

توضيح و موارد بررسي

1

نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌ يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

- بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي‌بايست با سه سال تحصيل مندرج ‌در ليست يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

گواهي‌تحصيلي‌سال‌ ماقبل و 2 سال‌ ماقبل ديپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل تحصيل با مهر و امضاء‌ مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش‌ و شهرستان ‌سال‌ ماقبل‌ و 2 سال قبل از ديپلم

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌گزينش‌ صرفاً براساس ‌سوابق‌تحصيلي‌ (معدل‌كتبي)

2

نظام‌جديدآموزش‌متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

- تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل‌ اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

اصل ‌مدرك‌‌ يا گواهي‌‌ ديپلم‌‌ متوسطه‌‌ نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و‌ يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك

اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان‌ با درج‌ بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك ‌از سال‌هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

--------------

3

تاییدیه تحصیلی

ارائه رسید تاییدیه تحصیلی در مقطع پیش دانشگاهی و متوسطه

صادره از دفاتر پیشخوان سراسر کشور به نام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

4

مدرك ‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي ‌و انصرافي

اصل مدرك و يا گواهي دانش‌آموختگي در دوره‌ي معادل

در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 معاونت ‌آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسي‌هاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌گيرد. ضمنا قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغو خواهد شد.

5

دارندگان‌مدرك كارداني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا تاريخ 31/6/95

6

‌دارندگان‌مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك ‌كارداني ‌پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني‌ تاريخ 31/6/95 براي رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌نيمسال اول و يا 30/11/95 براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.

 

7

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

 

با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا 31/6/95 و شرط معدل براي ثبت‌نام ملاك نمي‌باشد

 

8

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

--------------

9

 

اصل‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه ‌يا موافقت ‌رسمي‌ و بدون‌ قيد و شرط

--------------

10

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

--------------

11

بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري

معرفي نامه مبني بر داشتن سه سال خدمت اعم از دولتي يا غير دولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تائيد دفتر پرستاري محل خدمت

رشته تحصيلي قبولي: پرستاري

12

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه بانضمام دو نسخه تصوير همه صفحات

---------------

13

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي بانضمام دو برگ تصوير پشت و رو

---------------

14

كليه پذيرفته شدگان

6 قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري

----------------

15

كليه پذيرفته شدگان       (برادران)

مدرك وضعيت نظام وظيفه

با توجه به يكي از بندهاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه38 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1395