فرم ارسال مدارک فرزندان ممتاز کارکنان
"خواهشمند است در صورت داشتن شرط معدل بالای 18، پس از مطالعه دستورالعمل اعطای جوایز، نسبت به ثبت نام اقدام فرماييد."

مشاهده دستورالعمل اعطای جوایز
فرزند من دارای شرایط اعطای جایزه می باشد.
ورود اطلاعات:
نام فرزند
نام كارمند
نام خانوادگی فرزند
نام خانوادگي كارمند
شماره ملی فرزند
شماره ملی کارمند
مقطع تحصیلی
محل کار کارمند
شماره تماس
نوع استخدام
آپلود فایل کارنامه تحصیلی(.jpg.pdf.png.gif.zip)
آپلود فایل کارنامه سال قبل(.jpg.pdf.png.gif.zip)